"Mangfoldighed spiller en vigtig rolle og er en integreret del af vores Champion 2020 forretningsstrategi. Vi tror på, at inklusion gør os mere innovative, fleksible og stærke. Derfor investerer vi i, at skabe et inkluderende miljø for vores medarbejdere, hvor medarbejderudvikling og belønningssystemer er transparente og ikke-diskriminerende, så Hilti er et godt sted at arbejde for alle. Derudover er vi glade og stolte over at se, at antallet af kvindelige medarbejdere stiger på alle niveauer i organisationen."

                 Christoph Loos
                 CEO Hilti Group

Det gør vi

Find ud af, hvad vi gør som virksomhed for at gøre Mangfoldighed & Inklusion til en del af vores hverdag.

"Mangfoldighed handler blandt andet om de synlige og usynlige områder, hvor vi som mennesker adskiller os fra hinanden, eller hvor vi ligner hinanden. Som virksomhed betræber vi på hele tiden at øge mangfoldigheden. Diversitet i organisationen bliver først en succes, når forskellige mennesker har mulighed for at bidrage med deres unikke værdier, perspektiver og idéer. Det er dét, inklusion handler om. Vi skal sikre, at alle vores medarbejdere kan være dem, de virkelig er."

Jörg KampmeyerCFO Hilti Group, medlem af bestyrelsen