HVORDAN KAN DU DELTAGE I VORES UDVIKLING AF MANGFOLDIGHED & INKLUSION?

Når man skaber et effektivt, globalt team, er en mangfoldig arbejdsstyrke kun halvdelen af ligningen. Derfor har mangfoldige teams hver især deres egne sæt af udfordringer. Vi tiltrækkes helt naturligt af andre, som ligner os selv, og det kan føre til, at vi går glip af input fra andre.
Det er evnen til at se tingene med andres øjne, der giver os mulighederne for at være kreative, innovative og effektive.
 

Men det sker kun, når medarbejderne lytter til hinanden og føler sig velkomne til at give udtryk for deres meninger. Det kaldes inklusion.
 

På globalt plan har vi forskellige initiativer til at skabe en fremragende arbejdsplads for alle. Vi fremmer og støtter ressourcegrupper og forummer blandt medarbejderne for at skabe opmærksomhed. Vi opfordrer også medarbejderne til at udveksle ideer og opnå eksponering gennem netværksarbejde. Vi har også med gode resultater sponsoreret mentorprogrammer i mange organisationer rundt om i verden.

Team Camps

For over 75 år siden forstod Martin Hilti, hvor vigtigt det var for medarbejdere, at de føler, at de skaber noget vigtigt, og at de er en del af et succesrigt team. Måden hvorpå han behandlede, guidede og inspirerede mennesker med sin entusiasme fik stor indflydelse på Hiltis virksomhedskultur. Det kræver en stærk virksomhedskultur at holde dette vedlige gennem årene – en kultur baseret på kerneværdier og en mission.

Hvert år investerer vi i vores Team Camps. Disse er workshops for alle medarbejdere rundt om i verden, som udelukkende beskæftiger sig med vores virksomhedskultur. Alle Team Camps har tre kerneelementer: bidrage til virksomheden, teambuilding og personlig reflektion. Vi rækker ud mod hinanden og giver feedback, vi inspirerer hinanden, vi definerer og indfører tiltag til at få mere glæde af vores daglige samarbejde. Den seneste, Team Camp Pit Stop Champion 2020 , var stærkt fokuseret på emnet inklusion.
 

Own It!

Own It! er vores medarbejderstyrede gruppe, som fokuserer på mangfoldighed og inklusion. Vi nøjes med at levere budgettet og en forretningssponsor. Derefter afgør medarbejderne, hvilke programmer der kræves for at fremme inklusionen på deres lokalitet. Frokoster, uformelle workshops og et åbent mentorprogram er eksempler på initiativer fra Own It!-gruppen, som gør det muligt for os at opfylde medarbejdernes behov ved at gøre dem til eje+A33re af aktiviteter vedrørende inklusion.

Own It-gruppen tilskynder medarbejderne fra forskellige dele af organisationen til at arbejde sammen. Det er en fantastisk mulighed for teammedlemmerne til at udvikle nye kompetencer og lære af andres erfaringer.
 

EKSTERNT NETVÆRKSARBEJDE

Catalyst er en førende, almennyttig organisation, der har som mål at fjerne barrierer for kvinder gennem inklusion på arbejdspladsen. Den støtter en ændret tankegang ved at udgive banebrydende forskning, værktøjer og nytænkning for verdens førende virksomheder for at skabe arbejdspladser, hvor alle kan have succes. Catalyst har været engageret i at ændre én arbejdsplads ad gangen gennem mere end 50 år.
 
Hilti startede et globalt partnerskab med Catalyst i 2014, og vi har løbende brugt deres forskning og støtte til at udvikle vores egen proces for inklusion. For at øge tempoet skabte Catalyst deres Catalyst CEO Champions For Change. Dette er et initiativ, der samler mere end 40 globale administrerende direktører og topledere, der på en synlig måde støtter mangfoldighed og inklusion ved at drive dette i deres organisationer. Vi er stolte over at have været medstifter af dette initiativ. I samarbejde med Catalyst og andre globale virksomheder fremskynder vi udviklingen af mangfoldighed, inklusion og ligestilling mellem kønnene i vores organisation.

 

HÅNDTERING AF UBEVIDSTE FORDOMME

Vi udviklede vores "Beyond Bias"-workshops for at arbejde med vores teamledere over hele verden omkring ubevidste fordomme. Ved at knytte disse workshops til vigtige vurderingsprocesser, for eksempel inden for personaleudvikling og rekruttering, støtter vi lederne i at forbedre deres selvrefleksion og blive mere bevidste om deres egne fordomme. Det hjælper dem til at træffe mere objektive og bedre beslutninger.

Næste fase i denne læringsproces er at udforske de udfordringer og muligheder, der opstår ved ledelse af blandede teams. Vi stræber efter at forstå vores folk bedre og imødekomme deres behov på en fleksibel måde.
 
 

Det gør vi

Find ud af, hvad vi gør som virksomhed for at gøre Mangfoldighed & Inklusion til en del af vores hverdag.

"Alle er så flinke! Her er mangfoldighed, hvor mennesker fra hele verden inkluderes. Din nationalitet eller din hudfarve betyder intet – vi er alle fælles om de samme mål!"

Sam Keung - leder af forretningsudvikling - Shanghai